To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta?

Oprócz różnic formalnych takich jak np. edukacja miedzy tymi zawodami, są również spore różnice dotyczące sposobu pracy, rozumienia trudności psychicznych pacjentów czy etyki zawodowej.

W skrócie można ująć to tak, że:

Psychiatra to lekarz medycyny, specjalista przygotowany do diagnozowania zaburzeń psychicznych i leczenia farmakologicznego. Lekrz psychiatra ma uprawnienia do przypisywania leków i zazwyczaj jego interwencja ogranicza się do leczenia objawów zaburzeń psychicznych za pomocą leków. Psychiatra nie jest psychoterapeutą o ile nie skończył specjalistycznego szkolenia.

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia na kierunku psychologia (lub 3,5 roku dla osób, które już ukończyły inny kierunek studiów). Psycholog przez 5 lat studiował o ludzkich zachowaniach, motywacjach i emocjach. Studia na kierunku psychologia dają jedynie podstawową wiedzę na temat nurtów psychoterapeutycznych. Psycholog jest uprawniony do diagnozy psychologicznej w zakresie intelektu, osobowości, emocjolnalności, uszkodzeń centralnego układu nerwowego za pomocą testów psychologicznych. Zatem psycholog nie jest psychoterapeutą, podobnie jak lekarz psychiatra. Jednak po przejściu całościowego specjalistycznego szkolenia psycholog może stać się psychoterapeutą.

Psychoterapeuta to wykwalifikowany specjalista, który po ukończeniu studiów magisterskich (np. psychologii, socjologii, teologii, pedagogice itp.) lub medycznych przeszedł co najmniej 4 letnie specjalistyczne szkolenie, trwające co najmniej 1200 godzin, obejmujące własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty specyficzne dla psychoterapii (takie jak diagnoza nozologiczna i psychoterapeutyczna, psychopatologia, psychoterapia indywidualna i grupowa, etyka psychoterapeuty, medyczne podstawy psychoterapii, metody i techniki interwencji psychoterapeutycznych itd).