To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych polega na analizie zdarzeń  w życiu pacjenta, polega na pracy nad relacjami interpersonalnymi oraz na rozumieniu tego co pacjent przeżywa, jakie ma myśli , jakie są jego pragnienia, często nieświadome. Terapeuta w trakcie większości sesji zachowuje się „neutralnie” po to, aby umożliwić „przeniesienie się” emocji pacjenta do samego siebie lub umożliwić odtworzenie się specyficznego typu relacji, które pacjent ma lub miał z ważnymi osobami w swoim życiu. Lecząca jest możliwość uzyskania w relacji pacjent-psychoterapeuta korektywnych doświadczeń czyli odtworzenie pierwotnych urazowych wspomnień, ale tak aby tego urazu nie powtórzyć a zmienić sposób rozumienia siebie, otaczającego świata, relacji z innymi ludźmi, które wynikają z doświadczeń z najwcześniejszych relacji.

Psychoterapia indywidualna: 45-minutowe spotkania z terapeutą (raz lub dwa razy w tygodniu) w stałym terminie i z tym samym terapeutą w następujących formach:

- terapii krótkoterminowej obejmującej kilka, kilkanaście spotkań (do 20 sesji terapeutycznych) w sytuacji, gdy obszar interwencji jest ograniczony do konkretnego problemu;
- terapii długoterminowej, gdy celem jest głębokie poznanie siebie i zmiana całokształtu funkcjonowania;
- terapii wspierającej (interwencja kryzysowa) od jednego do kilku spotkań w celu przywrócenie równowagi psychicznej w trudnych sytuacjach życiowych.