To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?

Jak mam się przygotować?

Na jak intymne pytania będzie trzeba odpowiedzieć?
Czy psychoterapeutą nie zdradzi nikomu problemu, o którym opowiem?
Takie pytania ale i wiele innych pojawia się bardzo często na łamach for internetowych lub w trakcie rozmowy  między przyjaciółmi, którzy spotkali się na kawę, aby porozmawiać „od serca”.

Pierwszy krok i decyzja o umówieniu się na spotkanie z psychoterapeutą znaczy, że czujesz, że pomoc jest Ci potrzebna i masz odpowiednią motywację.

Każda osoba wizytę u tego samego specjalisty może odczuć inaczej. Dla jednej osoby psychoterapeuta może wydać się zbyt milczący i mało dostępny, a ktoś inny powie, że był skupiony i uważnie słuchał co ma się do powiedzenia.

Nie ma powodu obawiać się wizyty u psychoterapeuty, jego reakcji czy faktu, że trzeba dzielić się z nim swoimi problemami i przeżyciami. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa i zwolniony z niej może zostać jedynie przez sąd lub prokuraturę i to tylko wtedy kiedy wobec pacjenta toczy się postępowanie. To, czego można się spodziewać ze strony psychoterapeuty to neutralności, zainteresowania, spokojnego i profesjonalnego podejścia.

Wizyta trwa 45 minut. W czasie pierwszej wizyty psychoterapeuta będzie przede wszystkim słuchał. Jeżeli będzie zadawał pytania to takie, które pozwolą mu lepiej Ciebie zrozumieć i poznać. Spotkanie może zacząć od pytania „Co Panią/Pana do mnie sprowadza?”, „Czego ogólnie dotyczą Pani/Pana problemy?”, „Jak Pani/Pan rozumie swoje trudności?”, „Co obecnie Pani/Pan robi w życiu (pracuje? uczysz się?)?”, „Proszę opowiedzieć mi o swoich przyjaciołach?” Będziecie też rozmawiać o celu Twojej wizyty i czego oczekujesz od wizyty.

Celem pierwszej wizyty jest przede wszystkim ustalenie na czym polega problem, z którym się zgłaszasz i czy kwalifikujesz się do psychoterapii.