To Ty jesteś niebem obserwującym chmury

Aktualności

 

Zapraszamy na warsztat Setting w pudełku

Termin szkolenia: 31.03.2019, godz. 10-18

Miejsce: Rzeszowskie Centrum Psychoterapii ul. Szopena 47 I piętro Rzeszów

Tematyka: Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z autorską metodą pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 4-12 lat opartą o myślenie psychodynamiczne. Szkolenie będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z autorskimi narzędziami terapeutycznymi stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka.

Osoby prowadzące: Urszula Turyna, Sylwia Zaremba Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie

Koszt: 400 zł + 20 zł koszty uczestnictwa

Zgłoszenia mailem na adres: dorotasenderecka@poczta.onet.pl

Są jeszcze miejsca choć liczba jest ograniczona.

Serdecznie zapraszam!

 

 

 

 

 

 

 

 

Są jeszcze miejsca na

Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. Studium wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Etap wstępny

Odbywa się w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii. Jest to roczne szkolenie pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania zajęć grupowych, warsztatów oraz treningów, dające także okazję do doświadczenia własnego funkcjonowania w grupie szkoleniowej, a co za tym idzie poszerzenie swoich umiejętności i kompetencji psychospołecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Po ukończeniu Etapu wstępnego można kontynuować szkolenie na Etapie zaawansowanym, który daje specjalistyczne przygotowanie zarówno do diagnozowania, rozumienia i dostosowania interwencji do problematyki podopiecznych, jak i do organizacji placówek typu świetlice socjoterapeutyczne czy poradnie pedagogiczno- psychologiczne.

Etap wstępnykonstrukcja szkolenia:

40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej

130 godzin – sześć dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy: • elementy psychologii ogólnej • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej • teoria socjoterapii • diagnoza socjo– i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży • kontakt terapeutyczny • komunikacja interpersonalna • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące • elementy terapii indywidualnej i grupowej • elementy profilaktyki uzależnień • rysunek w pracy terapeutycznej • teoria i zastosowanie psychodramy • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji • wykład dotyczący adolescencji • wykład dotyczący procesu grupowego

Razem 170 godzin

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w Etapie Zaawansowanym, który odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Warunkiem ukończenia Etapu wstępnego jest: • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej, • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie, • uregulowane sprawy formalne

Koszt Etapu Wstępnego to 2500zł płatne w ratach: 100zł – rata kwalifikacyjna, 600zł – trening interpersonalny, 6 rat po 300zł (płatne co miesiąc przed zajęciami).

Rekrutacja do Studium: Osoby chcące wziąć udział w Etapie Wstępnym w Rzeszowie proszone są odesłanie wypełnionego formularza ze strony

https://www.kcp.com.pl/formularz-zgloszeniowy-na-etap-wstepny-studium

 Terminarz na rok 2018:

19-20 stycznia 2018

10-11 lutego 2018

10-11 marca 2018

14-15 kwietnia 2018

19-20 maja 2018

09-10 czerwca 2018

Zespół prowadzący zajęcia:

- mgr Dorota Cynar- psycholog kliniczny I stopnia, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. -

mgr Katarzyna Jakubas- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

- mgr Dorota Senderecka- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Socjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

m.in.: - psychoprofilaktyka, -zajęcia psychoseksualne, - trening asertywności, - psychorysunek, - psychodrama, - poradnictwo kryzysowe, - diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dziecka,

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. KCP objęte jest akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia awans zawodowy w placówkach oświatowych.

Studium

  • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
  • uczy otwartości i empatii niezbędnych w pracy socjoterapeuty,
  • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
  • pozwala doświadczyć technik i metod psychodynamicznych,
  • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
  • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w relacji terapeutycznej,
  • tworzy kompetencje do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami,
  • kończy się uzyskaniem dyplomu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
  • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymagana liczba 450- godzin do starania się o rekomendacje trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studium Dorota Senderecka tel. 607 604 948

 

 

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


Zapraszamy wszystkich chętnych na superwizję grupową, która odbywać się będzie w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii przy ul. Szopena 47, I piętro. Superwizje poprowadzi Zuzanna Korga- Certyfikowana Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Termin do uzgodnienia (wchodzą w grę wtorki lub piątki). Wszelkich informacji udziela Bogusław Czernia. Mailowe zgłoszenia na adres: bczernia@wp.pl.

Miło nam poinformować, że uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w dniu 20.08.2016 został powołany Podkarpacki Oddział PTPPD z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 47, I piętro. Oddział powstał z myślą o psychoterapeutach zrzeszonych w PTPPd, którzy pracują na terenie województwa PODKARPACKIEGO oraz są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym i propagowaniem teorii, z której sami korzystają, uprawiając psychoterapię psychodynamiczną.

Działalność oddziału jest także skierowana do osób poszukujących informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej w Rzeszowie lub w innych miastach regionu podkarpackiego.

Psychologowie i psychiatrzy uprawiający psychoterapię psychodynamiczną znajdą tu informacje na temat cyklicznych zebrań Oddziału poświęconych teorii i praktyce, możliwości analizy własnej pracy w ramach grupy balintowskiej oraz o wszelkich wydarzeniach związanych z aktywnością naszego środowiska, które ukonstytuowało się w związku ze wspólnym doświadczeniem nauki zawodu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Czytelników zainteresowanych celami, strukturą i dotychczasowym dorobkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zachęcamy do odwiedzenia strony : psychodynamika.pl

Osoby zainteresowane członkostwem w Podkarpackim Oddziale PTPPd prosimy o kontakt telefoniczny 603 434 203 lub mailowy oddzial@rzeszow.psychodynamika.pl